مرور محصولات و خدمات

پهنای باند ماهیانه
دیتابیس
پارک دامنه
Add on Domain
فضای وب: 100 مگابایت

2000 مگابایت
4 عدد
4عدد
نداردفضای وب: 250 مگابایت

5000 مگابایت
5 عدد
5عدد
نداردفضای وب: 500 مگابایت

10000 مگابایت
10 عدد
10 عدد
نداردفضای وب: 1000 مگابایت

20000 مگابایت
20 عدد
20 عدد
نداردفضای وب: 2000 مگابایت

40000 مگابایت
30 عدد
30 عدد
2 عددفضای وب: 5000 مگابایت
189,000 ریال یکبار
80000 مگابایت
30 عدد
30 عدد
3 عدد