جستجوی ساده دامنه | جستجوی دسته جمعی دامنه

شما می توانید دامنه های موجود خود را به ما انتقال دهید. برای شروع، دامنه های خود را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.com 1 430,000 ریال 480,000 ریال 430,000 ریال
.net 1 430,000 ریال 0 ریال N/A
.org 1 430,000 ریال N/A 430,000 ریال
.info 1 250,000 ریال N/A 250,000 ریال
.ir 1 50,000 ریال 200,000 ریال 50,000 ریال